16 Kasım 2016 Çarşamba

UFKA YOLCULUK 5. KUR’AN-I KERİM MEALİ BİLGİ YARIŞMASI 2016

A.TANIMLAR

1.Yarışma Tanımı

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1438 / M.2017 yılında Türkiye de Türkçe, Dünya genelinde ise İngilizce dilinde düzenlenecektedir. YarışmaTürkçe dilinde 5 farklı Kur’an-ı Kerim Mealinden ortak yapılacaktır (Bknz.Tablo-1). İngilizce dilinde ise “The Majestic Quran: An English Rendition of its Meanings” adlı eserden yarışma yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 7 (yedi) farklı kategoride, İngilizce dilinde ise tek kategori olmak üzere toplamda 8 (sekiz) farklı kategori de düzenlenecektir. Sınavda yazılı olarak sorulacak çoktan seçmeli sorular ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir. Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Sorumlu olunan mealler

1-Feyzü'l-Furkân Kur'ân-ı Kerîm Meali – Hasan Tahsin Feyizli
2-Kur'an-ı Kerim Meali – Türkiye Diyanet Vakfı
3-Kuranı Hâkim ve Meali Kerim – Hasan Basri Çantay
4-Kur'an-ı Kerim Meali – Ömer Nasuhi Bilmen
5-Kur'an-ı Kerim Meali – Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Not:Çalışma kitabı* veya yukarıdaki meallerden herhangi birinden çalışılması yetirlidir.
*Çalışma kitabı kategorilere göre sorumlu olunan surelerin mealleri ve örnek sorulardan oluşmaktadır.

2.Yarışma Düzenleme Kurulu

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması, bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

4. Yarışma Sınav Merkezleri

Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir.
Online Sınavlar: Online sınava katılacak yarışmacılarımız interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma, Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilmektedir. Yarışma; illerde proje ortağı kulüplerin (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) işbirliği ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI

1. Toplumun her kesimini Allah’ın son mesajı ile buluşturarak Allah’ın rızasını kazanmak
2. Kur’an’ı anlayarak okuma konusunda farkındalık ve kamuoyu oluşturmak.
3. Toplumun Kur’an algısını, Allah’ın “oku” emrindeki muradına muvafık hale getirmek
4. H.1438 / M.2017 yılı içerisinde Kur’an-ı Kerim Mealinin okunmasını ve Allah’ın Kelamı olan Kuran-ı Kerim’in hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.
5. Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 8 (sekiz) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D, E, F ve G Kategorileri Türkçe dilinde H kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.
A Kategorisi:1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 10 yaşından küçük olanlar, (01.01.2007 tarihinden sonra doğanlar.)
A Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 36. Yasin 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 47. Muhammed 48. Fetih 49. Hucurat 50. Kaf 51. Zâriyat 52. Tur 53. Necm 54. Kamer 55. Rahman 56. Vakıa 57. Hadid 58. Mücadele 59. Haşr 60. Mümtehine 61. Saff 62. Cum’a 63. Münafikun 64. Tegabün 65. Talak 66. Tahrim 67. Mülk 68. Kalem 69. Hakka 70. Mearic 71. Nuh 72. Cin 73. Müzzemmil 74. Müddessir 75. Kıyamet 76. İnsan 77. Mürselat 78. Nebe 79. Naziat 80. Abese 81. Tekvir 82. İnfitar 83. Mutaffifin 84. İnşikak 85. Büruc 86. Tarık 87. A’la 88. Gaşiye 89. Fecr 90. Beled 91. Şems 92. Leyl 93. Duha 94. İnşirah 95. Tin 96. Alak 97. Kadir 98. Beyyine 99. Zilzâl 100. Adiyat 101. Kari’a 102. Tekasür 103. Asr 104. Hümeze 105. Fil 106. Kureyş 107. Ma’un 108. Kevser 109. Kâfirun 110. Nasr 111. Tebbet 112. İhlas 113. Felak 114. Nas
B Kategorisi: :1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 10-14 yaş arası, ( 01.01.2003 - 31.12.2006 tarihleri arası doğanlar.)
B Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 25. Furkan 26. Şuara 27. Neml 28. Kasas 29. Ankebut 30. Rum 31. Lokman 32. Secde 33. Ahzab 34. Sebe 35. Fatır 36. Yasin 37. Saffat 38. Sad 39. Zümer 40. Mü’min 41. Fussilet 42. Şura 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 47. Muhammed 48. Fetih 49. Hucurat 50. Kaf 51. Zâriyat 52. Tur 53. Necm 54. Kamer 55. Rahman 56. Vakıa 67. Mülk 78. Nebe
C Kategorisi:1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 14-19 yaş arası, ( 01.01.1998 – 31.12.2002 tarihleri arası doğanlar.)
C Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 13. Ra’d 14. İbrahim 15. Hicr 16. Nahl 17. İsra 18. Kehf 19. Meryem 20. Taha 21. Enbiya 22. Hac 23. Mü’minun 24. Nur 25. Furkan 26. Şuara 27. Neml 28. Kasas 29. Ankebut 30. Rum 31. Lokman 32. Secde 33. Ahzab 34. Sebe 35. Fatır 36. Yasin 37. Saffat 38. Sad 39. Zümer 40. Mü’min 41. Fussilet 42. Şura 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 48. Fetih 56. Vakıa 67. Mülk 78. Nebe
D Kategorisi:1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 19-30 yaş arası, ( 01.01.1987 - 31.12.1997 tarihleri arası doğanlar.)
D Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 2. Bakara 3. Âl-i İmran 4. Nisa 5. Maide 6. En’âm 7. A’raf 8. Enfal 9. Tevbe 10. Yunus 11. Hud 12. Yusuf 13. Ra’d 14. İbrahim 15. Hicr 16. Nahl 17. İsra 18. Kehf 19. Meryem 20. Taha 21. Enbiya 22. Hac 23. Mü’minun 24. Nur 25. Furkan 36. Yasin 48. Fetih 56. Vakıa 67. Mülk 78. Nebe 79. Naziat 80. Abese 81. Tekvir 82. İnfitar 83. Mutaffifin 84. İnşikak 85. Büruc 86. Tarık 87. A’la 88. Gaşiye 89. Fecr 90. Beled 91. Şems 92. Leyl 93. Duha 94. İnşirah 95. Tin 96. Alak 97. Kadir 98. Beyyine 99. Zilzâl 100. Adiyat 101. Kari’a 102. Tekasür 103. Asr 104. Hümeze 105. Fil 106. Kureyş 107. Ma’un 108. Kevser 109. Kâfirun 110. Nasr 111. Tebbet 112. İhlas 113. Felak 114. Nas
E Kategorisi:1 Ocak 2017 tarihi esas alınarak, 30 yaşından büyük olanlar, (31.12.1986 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)
E Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.
F Kategorisi/İhtisas Kategorisi:  Resmi veya fahri din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir. Ayrıca kendini bu alanda yeterli gören diğer yarışmacılarımızda bu alanda sınava girebilirler.
NOT: 2 yıllık İlahiyat ön lisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dâhil değildir. Bu kişiler yaşlarına uygun kategorilerde yarışacaklardır.
F Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.
G Kategorisi: Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar bu kategoride yarışacaklardır. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.
G Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.
H Kategorisi: Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.
H Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.

2. Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)
Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.
Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru) belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortakları sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine ya da yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.
Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 19 Şubat 2017 Pazar günüdür.

NOT: Yarışmaya;
• Server Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

E. ÖDÜLLER:

 1. ÇEKİLİŞLE ÖDÜLLER:

 2. Sınava katılıp 60 ile 80 puan arası alan yarışmacılar arasından çekilecek kura ile 5 kişiye, 80 ile 100 puan arası alan yarışmacılar arasından çekilecek kura ile de 5 kişiye olmak üzere toplam 10 kişiye Umre Seyahati veya Dosta Yolculuk ödülü verilecektir.
  İl veya merkezi ödüllerden Umre Seyahati kazanan yarışmacılar kura çekimine katılamayacaktır.
  Kura çekimi 24 Nisan 2017 Pazartesi günü noter huzurunda yapılacaktır.
 3. MERKEZİ ÖDÜLLER:

 4. A-B-C-D-E-F Kategorileri İçin
  Birincilere: 2 Umre + 2500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2500 TL veya 9.000 TL
  İkincilere: 2 Umre + 1500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1500 TL veya 8.000 TL
  Üçüncülere: 2 Umre + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL veya 7.000 TL
  4.-10. Olanlara: Apple iPad Air 16GB 9.7" Wi-Fi 
  G-H Kategorileri İçin:
  Birinciye: Apple iPad Air 16GB 9.7" Wi-Fi + 4G
  İkinciye: Apple iPad Air 16GB 9.7" Wi-Fi
  Üçüncüye: Apple iPad Mini 16 GB 9.7" Wi-Fi
 5. İl ÖDÜLLERİ:

 6. Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B, C, D ve E kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (F, G ve H kategorilerinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.)
  Not: Yarışma kapsamındaki tüm Umre Seyahati ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

F. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHLERİ

A, B, C, D, E ve F kategorilerinin sınavları www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde, 26 Mart 2017 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.
G Kategorisi sınavı www.ufkayolculuk.com web sitemiz üzerinden 26 Mart 2017 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) yapılacaktır.
H Kategorisi sınavı www.ufkayolculuk.com web sitemiz üzerinden 2 Nisan 2017 Pazar Saat: 18.00 de (UTC) yapılacaktır.

G. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ile katılacaklardır.
Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.
Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Sorular A ve B Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, diğer kategoriler için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

H. YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:

Yarışma soruları, her kategori için belirtilen konulardan hazırlanacaktır. Meallerin dipnotlarından soru sorulmayacaktır. Her kategori için sınav süresi 120 dakikadır. Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir. Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir.
Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.
Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kâğıtları değerlendirilmek üzere, yarışma organizatörü Server Gençlik ve Spor Kulübü genel merkezine gönderilecektir. Cevap anahtarı 27 Mart 2017 Pazartesi günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.
İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, sınavda kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacının yarışma dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.
Sınav soruları iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümdeki sorular yarışmacının puanını belirlerken ikinci bölümdeki sorular yarışmacının kendisiyle aynı puan alanlar arasındaki sıralamasını belirleyecektir. (İkinci bölümdeki sorular puana etki etmeyecektir) Aynı puana sahip olup; ikinci bölümde de eşit doğru yapanların olması durumunda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

Kategorilere Göre Soru Miktarı

KategorilerBirinci Bölüm (Puanlama Soruları)İkinci Bölüm (Sıralama Soruları)Toplam
A Kategorisi9030120
B Kategorisi10040140
C Kategorisi12040160
D Kategorisi13050180
E Kategorisi15050200
F Kategorisi13050180
G Kategorisi13050180

I. SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Birinci bölümdeki sınav sorularının puanlanması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.
1. Puanlama:
Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.
 1. 6 kategori (A, B, C, D, E, F) ayrı ayrı ele alınacaktır.

 2. Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” sıralaması olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Ödüller yarışmacılara ödül sıralamasına göre verilecektir

 3. Puanları eşit olan yarışmacılarda sıralama yapılırken ikinci bölümde yapmış oldukları net sayısına bakılacaktır. Doğru sayılarının da eşit olması durumunda adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.

 4. Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

 5. Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

  1. i. %3 e kadar 10 puan
   ii. % 3-6 arası 9,5 puan
   iii. % 6-10 arası 9 puan
   iv. %10-14 arası 8,5 puan
   v. %14-18 arası 8 puan
   vi. %18-22 arası 7,5 puan
   vii. %22-26 arası 7 puan
   viii. %26-30 arası 6,5 puan
   ix. %30-35 arası 6 puan
   x. %35-40 arası 5,5 puan
   xi. %40-45 arası 5 puan
   xii. %45-50 arası 4,5 puan
   xiii. %50-55 arası 4 puan
   xiv. %55-60 arası 3,5 puan
   xv. %60-100 arası 3 puan
 6. f. 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. (A kategorisi için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir)

 7. g. En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

 8. h. Bütün puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 30 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 almış olacaktır
2. Derecelendirme:
Kategorilerin derecelendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
A, B C, D, E, F Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)
a. Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.
G Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)
a. Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.
H Kategorisi için Derecelendirme: (İngilizce online sınav)
a. Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Ülke şeklinde 2 ayrı kategoride olacaktır.

J. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışma sonuçları 14 Nisan 2017 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İtirazların tamamlanması sonucunda Kesin Sınav Sonuçları 21 Nisan 2017 Saat: 20.00 da aynı web adresinden yayınlanacaktır. Türkiye ve İl ödülleri kesin sınav sonuçlarına göre verilecektir.

K. ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Türkiye geneli ödülleri, 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3’e girenlerin yol ücretleri ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Mayıs ayı içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.
İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 7 Haziran 2017 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır Aksi takdirde 7 Haziran 2017 ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

L. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Server Gençlik ve Spor Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YETKİLİ KURULLAR

1. Yarışmanın Sahibi:

Server Gençlik ve Spor Kulübü

2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

Server Gençlik ve Spor Kulübü Yarışma Komisyonu

3. Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Server GSK Yarışma Komisyonu Üyeleri):

Berg Göktürk DELİGÖZ
Gökcan ERAY
Safa HASTÜRK
Ali MAZI
Muhammet Kemal ÇAKICI
Mustafa Semih ŞEN
Vahap ÖZMEN
Fatih ARSLAN
Bekir ÇANKAYA
Kerim TÜRE
Kemal DAVUTOĞLU
Saadettin TUNCAY
M. Hasan ARIKAN
Mustafa MERAL
Mücteba Osman GÜMÜŞ
Onur OCAKDAN
Kadir YILMAZ
Muhammed Osman ÖZASLAN
Murat ORCAN

4. Soru Hazırlama Kurulu:

Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

M. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Sok. İkizler Çıkmazı No:1 Üsküdar/İSTANBUL
Web www.ufkayolculuk.com
E-posta : bilgi@ufkayolculuk.com

N. Proje Ortağı Kulüplerimiz/Derneklerimiz


İlTemsilci Ad SoyadKulüp/Dernek Bilgileri
AdanaKubilay ÖZDEMİRAdana Keşşaf Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
AdıyamanYakup İLYASafvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
AfyonkarahisarMehmet KAHRAMANNecat Gençlik ve Spor Kulübü
AğrıSüleyman UĞURLUAğrı Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
AmasyaNihat SARINehir Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
AnkaraAhmet YAZANELAnkara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
AntalyaAdem AYDINAntalya Dinamik Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü
ArtvinHüseyin KANTARArtvin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
AydınEmrah DEMİRAktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
BalıkesirAhmet Fazıl GÜRBalıkesir Vitamin Gençlik Kulübü
BilecikTurgay BİRGÜLŞeyh Edebali Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
BingölHasan SALTUKMuş, Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü (MUŞÇEV)
BitlisYavuz ALTUVANVan, Bilge Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (BİLDER)
BoluMuhammet PERÇİNKartalkaya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
BurdurSerdar ALBAYRAKHayat Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü
BursaSalih ASLANİrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
ÇanakkaleSerdar BALÇanakkale Sosyal Gelişim, Spor ve İzcilik Kulübü
ÇankırıOsman Nuri UÇAKÇankırı Çevre Kültür Derneği
ÇorumM. Zahid AyÇorum Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
DenizliAli AKYÜZAsil Gençlik Spor ve İzcilik Kullubü
DiyarbakırMehmet KARAKOÇCoşku Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
Edirneİsmail ÇELİKEdirne Balkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
ElazığGürkan ÖZTÜRKElazığ Eğitim ve Çevre Derneği İzcilik Kulübü
ErzincanAhmet Cemal KÜTÜKErzurum Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
ErzurumTaha TOPCUKotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
EskişehirÇetin LİNÇFatih Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
GaziantepMehmet ŞAHANSeyyah Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
GiresunHüseyin Avni KuruÇotanak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
GümüşhaneOrhan FAZLIOĞLUAhmet Ziyaüddin Gümüşhane Vakfı
Hakkariİlhami İLCİVan, Bilge Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (BİLDER)
HatayLütfi TAKCIHatay Kaşifan Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
IspartaGültekin BASMACIGülistan Derneği
MersinHamza YAMANDora Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
İstanbulFatih KARAKURTİstanbul Bağcılar Güçlüder Genclik Spor ve İzcilik Kulübü
İzmirMuttalip ÖZKULAsil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Karsİsmail KARACAŞehristan Gençlik ve Spor Kulübü
KastamonuFatih ÖZDENKarabük İlim, Kültür Derneği
KayseriMuharrem ÖNVERPozitif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
KırklareliÜmit ASLANKırklareli İnsani Değerleri Yaşatma Derneği
KırşehirHabip AVCIAhi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
KocaeliYakup ÜNALLider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
KonyaOrhan İNALKonya İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği
KütahyaBahadır BİÇERZinde Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
MalatyaHulusi ARIKANÖncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Manisaİbrahim GÜMÜŞSancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Kahramanmaraşİzzettin PAKLider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Mardinİbrahim KERELTİMardin Tarih, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübüü
MuğlaCemil ÇETİNFethiye Akdeniz çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
MuşÖmer MİRZEMuş, Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü (MUŞÇEV)
NevşehirMuharrem ÇALİKAsım Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
NiğdeHüsmen Gazi KARACACevher Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
OrduSinan AKYÜREKOrdu İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ordu/FatsaAli DEREOrdu İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ordu/ÜnyeH. İbrahim UYGUROrdu İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
RizeFatih DAĞDELENRize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
SakaryaAlaaddin AĞCADAĞSakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
SamsunYusuf ERTÜRKYıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
SiirtAhmet Hamdi BENERSiirt, İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
SinopŞükrü ERALTANLSinop İlim Yayma Cemiyeti
SivasFeramuz YILMAZSivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
TekirdağHüseyin TANATMIŞTekirdağ Sosyal Gelişim Derneği
TokatBünyamin GÜRBÜZDeha Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
TrabzonCevdet DEMİRTAŞRize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
TunceliSacit TÜRKELElazığ Eğitim ve Çevre Derneği
ŞanlıurfaSinan KABACoşanlar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
UşakMehmet Ali DEMİRÇevka Uşak Çevre Kültür ve Ahlak Derneği
Vanİlhami İLCİBilgi Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
YozgatTayfur EROLYozgat Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü
ZonguldakHüseyin KURTZonguldak Sosyal Gelişim Derneği
AksarayMusa ERDOĞANAksaray Çevre, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü
BayburtHacı Ali POLATBayburt Eğitim Çevre Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Bay-Çed)
KaramanYüksel IŞIKKaraman Ahlak Kültür ve Çevre Derneği(Akçev)
Kırıkkaleİlker AKGÜNKırıkkale Kale Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
BatmanNizamettin YARBASiirt, İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
ŞırnakSerkan DURMAZMardin Tarih Çevre,İzcilik Ve Spor Kulübü
BartınEngin ÜREKarabük İlim, Kültür Derneği
ArdahanOsman ERDEMKars Şeristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
IğdırŞükrü İsmail İPEKAğrı Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
Yalovaİbrahim SABUNCUYalova Sogel Sosyal Gelişim Derneği
KarabükYunus GÖKKarabük İlim, Kültür Derneği
KilisMustafa Esad SÖNMEZKilis Kaşif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
OsmaniyeMehmet MERGANAhlak Kültür Çevre Derneği (Akçev)
DüzceÖmer ÖZELDüzce Seri Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü

26 yaşındayım,Felsefe 3.sınıf öğrencisiyim,Milli Eğitimde Memur olarak çalışıyorum.

BENZER YAZILAR

0 yorum:

Eleştiri ve yorumlarına ihtiyacım var